Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry.

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry. perustettiin Helsingissä vuonna 2011 tarkoituksenaan edistää suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimusta sekä koulutusta akateemisesta tutkimuksesta käytännön työhön. Ylläpidämme tutkijoiden ja muiden aihepiirin parissa työskentelevien välistä verkostoa, joka mahdollistaa tieteiden välisen dialogin sekä yhteistyön, esimerkiksi yhteisiä projekteja silmällä pitäen. Toivotamme kaikki alasta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi mukaan jäseneksi ja tukemaan seuran toimintaa! Näillä verkkosivuilla tiedotamme seuran toiminnasta ja pyrimme myös tuomaan esille alan kiinnostavia ilmiöitä, tapahtumia sekä julkaisuja. Tervetuloa myös seuran Facebook -sivuille keskustelemaan ja seuraamaan tanatologian alan linkkejä. Voit myös tiedottaa tapahtumastasi tai tiedustella alan asiantuntijaa ottamalla yhteyttä. Seuralla on myös oma kahdesti vuodessa ilmestyvä verkkojulkaisu Thanatos, joka on referee-pohjainen, ja jolla on Jufon luokitus numero 1. Thanatos julkaisee tutkimusartikkeleita ja -raportteja, katsauksia, kolumneja, sekä kirja- ja elokuva-arvioita.