Jäsenen profiili Huhtala

KUVA1Anna Huhtala

FM, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto, historian oppiaine.

”Väkivalta- ja onnettomuuskuolemien julkinen käsittely 1920–1930 –lukujen Suomessa”

(anna.huhtala@tuni.fi)

Teen väitöskirjaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa historian oppiaineessa. Tutkin laadullisessa väitöskirjatutkimuksessani väkivalta- ja onnettomuuskuolemien julkista käsittelyä 1920–1930 –lukujen Suomessa ja lähteenä ovat sanomalehdet sekä arkkiveisut.

Jo maisterivaiheen opinnoissa olin kiinnostunut suomalaisen kuoleman historiasta ja pro gradu –tutkielmani käsitteleekin kuolemankäsittelyä Suomen sisällissodassa punaisten puolella. Väitöskirjassani tutkin maailmansotien välistä kuolemankulttuuria keskittyen nimenomaan arvaamattomiin eli väkivalta- ja onnettomuuskuolemiin ja niiden julkiseen käsittelyyn. Tutkimani ajanjakso asettuu traditionaalisen ja modernin kuolemankulttuuriin murroskauteen ja tätä asetelmaa tukee myös lähdeaineistoni, jossa sanomalehdet edustavat modernimpaa tapaa raportoida kuolemista ja arkkiveisut taas perinnetekstilajia, jonka konventiot olivat tuttuja ja turvallisia. Hypoteesini on, että arvaamattomilla kuolemilla on yhteiskunnallinen puoli, jossa käsittelyyn ei liity pelkästään tarve surra, lohduttaa ja selviytyä vaan myös hyödyntää.

Opintoihini on kuulunut historian lisäksi muun muassa valtio-opin ja kansantaloustieteen perusopintoja sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot ja olenkin valmistunut myös historian ja yhteiskuntaopettajan opettajaksi. Olen lisäksi suorittanut museologian perusopinnot ja työskennellyt Tampereella museoissa useissa eri tehtävissä. Toimikaudella 2018–2019 olen Suomalaisen Kuolemantutkimuksen seuran hallituksen jäsen.

Pidän pyydettäessä yleistajuisia esitelmiä.