Jäsenen profiili Miettinen

Miettinen_väitöskuva_huonompilaat_pienempitiedostoRiikka Miettinen

Filosofian tohtori (historia), tutkijatohtori, Kokemuksen historian huippuyksikkö, Tampereen yliopisto

”Itsemurhien historia Suomessa ja Ruotsissa, uuden ajan alun (n. v. 1500-1800) kuolemankulttuuri”

(riikka.miettinen(a)uta.fi)

Käsittelin väitöskirjassani (v. 2015) itsemurhien oikeudellista käsittelyä suurvalta-ajan Ruotsissa ja Suomessa. Väittelyn jälkeen olen jatkanut itsemurhien varhaisemman historian tarkastelua muun tutkimustyön ohella ja julkaissut aiheeseen liittyviä artikkeleita. Tällä hetkellä valmistelen englanninkielistä monografiaa työnimellä ’Suicide, Law and Community in Early Modern Sweden’.

Olen ollut mukana Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry:n toiminnassa sen perustamisesta lähtien ja mm. Thanatos-verkkojulkaisun toimituskunnassa ja vierailevana päätoimittajana.