Seura ja hallitus

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry. perustettiin Helsingissä 28.3.2011 edistämään suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimusta sekä koulutusta, akateemisesta tutkimuksesta käytännön työhön. Ylläpidämme tutkijoiden ja muiden aihepiirin parissa työskentelevien välistä verkostoa, joka mahdollistaa tieteiden välisen dialogin sekä yhteistyön. Toivotamme kaikki alasta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi mukaan jäseneksi ja tukemaan seuran toimintaa.

Näillä verkkosivuilla tiedotamme seuran toiminnasta ja pyrimme myös tuomaan esille alan kiinnostavia ilmiöitä, tapahtumia sekä julkaisuja. Tervetuloa myös seuran Facebook -sivuille!

Seura julkaisee kahdesti vuodessa verkkojulkaisua Thanatos, joka on referee-pohjainen ja avoimesti saatavilla. Thanatoksen Julkaisufoorumin luokitus on 1.

Hallitus 2022

Puheenjohtaja

Anna Huhtala, FM, tohtoriopiskelija, Historia, Tampereen yliopisto. (anna.huhtala@tuni.fi)

Varapuheenjohtaja

Karoliina Käpylehto, TM, tohtoriopiskelija, Kasvatustiede, Helsingin yliopisto. (karoliina.kapylehto@helsinki.fi)

Sihteeri ja tiedotusvastaava

Heikki Rosenholm, FM, tohtorikoulutettava, kulttuurihistoria, Turun yliopisto. (hepero@utu.fi)

Taloudenhoitaja

Ilona Kemppainen (Pajari), sosiaalihistorian dosentti, VTT, Jyväskylän yliopisto. (kuolemantutkija@gmail.com)

Hallituksen jäsen

Elisa Morgan, TK, uskonnonfilosofia, Helsingin yliopisto. (elisa.morgan@helsinki.fi)

Maija K. Butters, FT, uskonnontutkija ja antropologi, Turun yliopisto. (maija.butters@utu.fi)

Varajäsenet

Suvi Ronkainen, YTT, tutkimusmenetelmien professori, Lapin yliopisto.
 
Anna Rajala, FT, apurahatutkija, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet, Tampereen yliopisto.  (anna.i.rajala@tuni.fi