Seura ja hallitus

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry. perustettiin Helsingissä 28.3.2011 edistämään suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimusta sekä koulutusta, akateemisesta tutkimuksesta käytännön työhön. Ylläpidämme tutkijoiden ja muiden aihepiirin parissa työskentelevien välistä verkostoa, joka mahdollistaa tieteiden välisen dialogin sekä yhteistyön. Toivotamme kaikki alasta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi mukaan jäseneksi ja tukemaan seuran toimintaa.

Näillä verkkosivuilla tiedotamme seuran toiminnasta ja pyrimme myös tuomaan esille alan kiinnostavia ilmiöitä, tapahtumia sekä julkaisuja. Tervetuloa myös seuran Facebook -sivuille!

Seura julkaisee kahdesti vuodessa verkkojulkaisua Thanatos, joka on referee-pohjainen ja avoimesti saatavilla. Thanatoksen Julkaisufoorumin luokitus on 1.

Hallitus 2019-2020

Puheenjohtaja
Ilona Pajari, sosiaalihistorian dosentti, VTT, Jyväskylän yliopisto (kuolemantutkija(at)gmail.com)

Varapuheenjohtaja
Kaarina Koski, folkloristiikan dosentti, FT, Helsingin yliopisto (kaakos(at)utu.fi)

Sihteeri
Elisa Morgan, TK, Uskonnonfilosofia, Helsingin yliopisto (elisa.morgan(a)helsinki.fi)

Taloudenhoitaja                                                                                                                                    Anna Huhtala, FM, tohtoriopiskelija, Historia, Tampereen yliopisto (anna.huhtala@tuni.fi)

Hallituksen jäsenet
Anja Terkamo-Moisio, TtT, Hoitotieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto. (anja.terkamo-moisio(a)uef.fi) (tiedotusvastaava)

Karoliina Käpylehto, TM, tohtoriopiskelija, Kasvatustiede, Helsingin yliopisto. (karoliina.kapylehto(a)helsinki.fi)

Varajäsenet
Inka Laisi, VTK, sosiologia, Helsingin yliopisto (inka.laisi(at)helsinki.fi)

Jussi Jalonen, FT, historia, Tampereen yliopisto (jussi.jalonen(at)tuni.fi)