Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry.

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran gradupalkinto

Mainokset

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry. myöntää palkinnon ansiokkaalle kuolemantutkimukseen liittyvälle pro gradu -tasoiselle opinnäytteelle. Kilpailutöiden tulee olla valmistuneita 1.9.2019-31.8.2020 välisenä aikana. Opinnäytteen voi ilmoittaa kilpailuun joko opiskelija itse tai työn ohjaaja opiskelijan luvalla.

Osallistu kilpailuun lähettämällä opinnäyte PDF-muodossa 31.8.2020 mennessä osoitteeseen elisa.morgan(at)helsinki.fi​. Kirjoita viestin otsikoksi ”Gradupalkinto” ja liitä mukaan ehdokkaan yhteystiedot.

Palkinnolla haluamme antaa tunnustusta nuorelle tutkijalle ja kannustaa jatkamaan kuolemantutkimuksen parissa. Gradupalkinto on suuruudeltaan 500 euroa. Jos tekijöitä on useampi, jaetaan palkintosumma tekijöiden kesken. Palkinnon saaja tai saajat julkistetaan SKTSn syysseminaarissa 19.10.2020.

Päätöksen palkinnon saajasta tekee SKTSn hallitus yhdessä hallituksen valitseman arviointiryhmän kanssa.

Opinnäytteen alaa tai arvosanaa ei ole rajattu. Kuolemantutkimus on monitieteistä ja kuolema voi olla opinnäytteen aiheena monella tavalla. Oman tieteenalansa näkökulmasta keskinkertainen opinnäyte voi olla kuolemantutkimuksen näkökulmasta ansiokas.

Toivomme runsaasti mielenkiintoisia opinnäytetöitä mukaan kilpailuun!

Mainokset

Mainokset