comment 0

Suomen valokuvataiteen museossa kuolema-aiheinen näyttely 22.11. alkaen

se nedan på svenska
see below in english
Kuolemasta kuvin
23.11.2012 – 6.1.2013 Suomen valokuvataiteen museo, Prosessi-tila
Tiedotustilaisuus torstaina 22.11. klo 11. Avajaiset torstaina 22.11. klo 17–19. Tervetuloa!
Lehdistökuvat: www.valokuvataiteenmuseo.fi/
Toi musta täplä keskellä – tuli heti mieleen, et tos se musta aukko on: et me ei tiedetä, mist me tullaan ja mihin me mennään. Et täs on se piste, ydin.
(Tiina Surakka, Pirkanmaan hoitokodin johtaja Ulla Jokisalon teoksesta Aikakone.)
Kuolemasta kuvin -näyttely kysyy, onko valokuvilla paikkansa kuoleman kohtaamisen prosessissa. Esillä on valokuvia Pekka Elomaalta, Arvi Hansteelta, Ulla Jokisalolta, Ben Kailalta, Andrei Lajuselta, Arno Rafael Minkkiseltä, Hans Paulilta, Pentti Sammallahdelta ja Seppo Savekselta.
Kuvataiteilijana olen toteuttanut teoksia yhdessä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kanssa. Kuraattorin roolissa halusin sisällyttää saattohoidon ammattilaisten näkemyksiä osaksi kuratoriaalista prosessia. Esillä on Pirkanmaan hoitokodin henkilökunnan ajatuksia näyttelyn kuvista. Ne valokuvat, jotka nousivat saattohoidon ammattilaisten puheenvuoroissa rauhallisen ja toiveikkaan, ideaalin kuoleman kuviksi, on ripustettu vasten harmaata taustaväriä.
Näyttely on osa Aalto-yliopiston Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan koulutusohjelman opinnäytettäni. Valokuvat ovat pääosin Suomen valokuvataiteen museon kokoelmista.
Teksti: Kuraattori, kuvataiteilija Sanna Sarva
Sanna Sarva kertoo näyttelystä su 2.12. klo 14–15. Vapaa pääsy.
Lisätietoja näyttelystä, yleisötyöstä, opastuksista, työpajoista ja ohjelmistosta: Museolehtori Erja Salo, 044–2706216, erja.salo@fmp.fi
Suomenkieliset yleisöopastukset: su klo 13 ja ke klo 11.15–11.45
Keskusteluopastus: su klo 14–15.
Tilatut opastukset: p. 044–0793156, ti–pe klo 10–13, tai lottadj@fmp.fi
Näyttely avoinna ti–su klo 11–18, ke klo 11–20. Vapaa pääsy.
Suomen valokuvataiteen museo, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G (Postiosoite: Tallberginkatu 1 C 85), 00180 Helsinki. Info: 09–68663621. www.valokuvataiteenmuseo.fi
________________________________________________________
Döden i bilder
23.11 2012 – 6.1 2013 Finlands fotografiska museum, Process rummet
Presskonferens torsdagen 22.11. kl. 11. Vernissage torsdagen 22.11. kl. 17–19. Välkommen!
Pressbilder: www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv
Den där svarta fläcken i mitten – det slog mej genast att där är ju det svarta hålet: att vi inte vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Att här är punkten, kärnan.
(Tiina Surakka, chef för vårdhemmet Pirkanmaan hoitokoti om Ulla Jokisalos verk Tidsmaskin)
Utställningen Döden i bilder frågar om fotografier har en plats i den process som ett möte med döden innebär. Här visas fotografier av Pekka Elomaa, Arvi Hanste, Ulla Jokisalo, Ben Kaila, Andrei Lajunen, Arno Rafael Minkkinen, Hans Paul, Pentti Sammallahti och Seppo Saves.
Som bildkonstnär har jag redan tidigare utfört verk i samarbete med till exempel anställda inom social- och hälsovård. Som kurator ville jag inkludera yrkesutbildade inom palliativ vård och få in deras synpunkter som en del av den kuratoriska processen. På utställningen förevisas tankar som anställda vid Birkalands vårdhem uttryckt om fotografierna. De fotografier som enligt de yrkeskunniga inom vården ansågs uttrycka en lugn och hoppfull, ideal död, inramas av en grå bakgrund.
Utställningen ingår i mitt examensarbete inom utbildningsprogrammet Konstkuratering och utställningspedagogik vid Aalto-universitetet. Fotografierna kommer till största delen från Finlands fotografiska museums samlingar.
Text: Kurator, bildkonstnär Sanna Sarva
Sanna Sarva berättar om utställningen 2.12. kl. 14–15. Fritt inträde.
Mer information om publikarbete, guidningar och program: Museilektor Erja Salo, 044–2706216,erja.salo@fmp.fi
Guidning för allmänheten på finska söndagar kl. 13 coh onsdagar kl. 11.15–11.45. Bokade guidningar: Lotta Djupsund, 044 0793156, lottadj@fmp.fi
Utställningen öppna ti–sö kl. 11–18, ons 11–20. Fritt inträde.
Finlands fotografiska museum, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G (Postadress: Tallbergsgatan 1 C 85), 00180 Helsingfors. Info 09–68663621. www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv
____________________________________________________________
Picturing Death
November 23, 2012 – January 6, 2013 Finnish Museum of Photography, Process Space
Press briefing on Thursday 22.11. at 11:00. Opening on Thursday 22.11. at 17–19. Welcome!
Press photos: www.valokuvataiteenmuseo.fi/en
That black dot in the middle – it immediately came to me that that’s the black hole right there: that we don’t know where we come from and where we go. That this is the point, the core.
(Tiina Surakka, director of the Pirkanmaan Hoitokoti nursing home on Ulla Jokisalo’s work The Time Machine.)
The exhibition Picturing Death asks whether photographs have a role to play in our encounter with death. The exhibited photographs are by Pekka Elomaa, Arvi Hanste, Ulla Jokisalo, Ben Kaila, Andrei Lajunen, Arno Rafael Minkkinen, Hans Pauli, Pentti Sammallahti and Seppo Saves.
As a visual artist, I have created works in cooperation with, for example, social and health care workers. In my role as a curator, I wanted to incorporate the views of terminal-care professionals as part of the curatorial process. The textual excerpts accompanying the exhibited works are comments made by people working at the Pirkanmaan Hoitokoti nursing home. The photographs that, in the comments, were mentioned as being images of calm and hopeful, ideal death, are displayed against a grey background.
The exhibition is a part of my thesis for the Master’s degree programme in Curating, Managing and Mediating Art at the Aalto University. Most of the photographs come from the collections of the Finnish Museum of Photography.
Visual artist and curator Sanna Sarva
Meet the curator: Sunday 2.12. at 14:00. Free entrance.
Further information about the exhibition, workshops, guided tours and events: Educational Curator Erja Salo, +358 44 2706216, erja.salo@fmp.fi
Free guided tours for the public (in Finnish): Sundays at 13, Wednesdays at 11.15–11.45. Conversation guide: Sundays at 14–15. To book guided tours call: +358 44 0793156, Tue-Fri 10–13 or e-mail: lottadj@fmp.fi.
Exhibition open: Tue–Sun 11–18; Wed 11-20. Free entrance.
Finnish Museum of Photography, Cable Factory, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki, +358 9 6866 3621.www.valokuvataiteenmuseo.fi/en

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s