Sällskapet för Finländsk Dödsforskning

Sällskapet för finländsk dödsforskning grundades i Helsingfors år 2011 för att främja dödsforskning samt akademisk utbildning och praktiskt arbete inom ämnesområdet i Finland. Vi upprätthåller ett kontaktnätverk mellan forskare och andra som arbetar med ämnet för att möjliggöra tvärvetenskaplig dialog och samarbete, till exempel i form av gemensamma projekt. Vi vill välkomna var och en med intresse för ämnet att bli medlem  (15€/2016Anj) och stödja vår verksamhet. På denna webbplats lägger vi upp information om verksamheten och lyfter fram intressanta fenomen, händelser och publikationer. Besök oss även på Facebook för diskussion och länkar inom området tanatologi.

Kontakta någon av oss (se nedan) om du vill sprida ordet om ditt evenemang eller konsultera experter inom tanatologi. Sällskapet ger två gånger om året ut webbtidningen Thanatos, en referentgranskad publikation med Publikationsforumets klassificeringsnivå 1. Thanatos publicerar forskningsartiklar och rapporter, sammandrag, kolumner samt bok- och filmrecensioner.

Sällskapets styrelse

Ordförande

Ilona Pajari, PD, docent i socialhistoria, Institutionen för historia och etnologi, Jyväskylä universitet (ilona.pajari(a)jyu.fi)

Vice ordförande

Kaarina Koski, FD, docent i folkloristik, Helsingfors universitet (kaakos(at)utu.fi)

Sekreterare

Elisa Morgan, TK, Religionsfilosofi, Helsingfors universitet (elisa.morgan(at)helsinki.fi)

Kassör

Anna Huhtala, FM, Tammerfors universitet (anna.huhtala(at)tuni.fi)

Styrelsemedlemmar

Anja Terkamo-Moisio, HvD, Institutionen för hälsovetenskap, Östra Finlands universitet (anja.terkamo-moisio(a)uef.fi)

Karoliina Käpylehto, TM, Pedagogik, Helsingfors Universitet (karoliina.kapylehto(a)helsinki.fi)

Suppleanter

Inka Laisi, PK, sociologi, Helsingfors universitet (inka.laisi(at)helsinki.fi)

Jussi Jalonen, FD, historia, Tammerfors universitet (jussi.jalonen(at)tuni.fi)