Jäsenen profiili Käpylehto

karoliina2Karoliina Käpylehto

TM, Kasvatustieteen tohtoriopiskelija, Elämänkatsomustiedon ja uskonnon lehtori, Opinto-ohjaaja

”Kouluikäisten lasten ja nuorten kuolemakäsitykset ja -pelot”

(karoliina.kapylehto(a)helsinki.fi)
http://kapylehto.com

Teen väitöskirjaa Helsingin yliopiston Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Tutkin laadullisessa väitöskirjatutkimuksessani kouluikäisten lasten kuolemakäsityksiä ja kuolemaan liittyviä pelkoja kuvien ja haastattelujen avulla.

Tutkimustyössäni olen kiinnostunut kuolemasta, käsityksistä, tunteista, positioista, toimijuudesta, osallisuudesta, lapsista, nuorista, koulusta, katsomuksista ja kvalitatiivisesta metodologiasta. Opintoihini on kuulunut teologiaa, uskontotiedettä, kasvatustiedettä, käytännöllistä filosofiaa, elämänkatsomustietoa, nuorisotutkimusta, psykologiaa ja ohjauksen koulutusta. Tämän lisäksi olen opiskellut tiedeviestintää, toiminnallista mediakasvatusta, draamakasvatusta ja mentorointia. Näkökulmani kuolemaan on siis aidosti poikkitieteellinen.

Toimin Kulosaaren yhteiskoulussa katsomusaineiden opettajana ja opinto-ohjaajana. Opetuskokemusta minulla on niin alakoulusta, yläasteelta, lukiosta kuin aikuistenkin parista. Toimin pyydettäessä opetusharjoittelun ohjaajana (HY:n Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kenttäkouluverkoston ohjaaja). Olen myös oppikirjailija. Toimintakaudella 2017-2018 olen Suomalaisen Kuolemantutkimuksen seuran hallituksen varajäsen.

Annan pyydettäessä opetusta ja pidän yleistajuisia esitelmiä.