Jäsenen profiili Sandberg

Christina SandbergChristina Sandberg

Filosofie doktor, postdoc-forskare, Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi

”Döden och makt, förhållandet till döden, dödsannonser”

(chsandbe(a)abo.fi)

Fokus i min doktorsavhandling låg vid maktagerande kring dödens olika diskurser, från bland annat händelser som ledde till döden, själva dödsfallet, begravningen och primärsörjande till hur de närmaste sörjande klarat första sorgeåret. I tidigare forskning har jag undersökt vårt förhållande till döden utifrån dödsannonser. Följande projekt kommer att handla om vårt förhållande till sällskapsdjurs, närmare bestämt katters, död.