All posts tagged “Suomen nuoret lesket

comment 1

Surukonferenssi 2012

Surukonferenssi järjestetään 29.-30.3.2012 Jyväskylässä. Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville seka surua ja kuolemaa tutkiville mahdollisuus vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen. Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja… Read More

Arvioi tämä: