comment 0

SKTS:n kuukausiesitelmät starttaavat 18.9.2017

Syyskuusta alkaen SKTS järjestää kuukausittain kaikille avoimen tapahtuman Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

Kuukausiesitelmät esittelevät kuolemantutkimusta eri näkökulmista tutkijoiden sekä asiantuntijoiden pitämien tunnin pituisten puheenvuorojen avulla. Esitelmien sarjan aloittaa FM Martin Söderström aiheesta Kemiallisten aseiden historia ja nykyisyys.

Lokakuussa esitelmän korvaa SKTS:n Kuolema ja musiikki – aiheinen syysseminaari, joka järjestetään 30.10.2017. Seminaarin vahvistettu ohjelma julkaistaan lähiaikoina.

Marraskuun 20. päivä TtT Mirja Sisko Anttonen pohtii kuukausiesitelmässään kysymystä ”Onko elämässä ja kuolemassa jotain yhteistä?” Syksyn kuukausiesitelmien sarjan päättää TtT Anja Terkamo-Moisio puheenvuorollaan eutanasiasta.

Syksyn ohjelma näyttää siis kokonaisuudessaan tältä:

18.9.2017 Klo 18:00 / Sali 104: Kemiallisten aseiden historia ja nykyisyys. FM Martin Söderström.

30.10.2017 Klo 17:00–19:30 / Sali 104: Kuolema ja musiikki. SKTS:n syysseminaari

20.11.2017 Klo 18:00 / Sali 309: Onko elämässä ja kuolemassa jotain yhteistä? TtT Mirja Sisko Anttonen

18.12.2017 Klo 18:00 / Sali 505: Eutanasia. TtT Anja Terkamo-Moisio

Tervetuloa SKTS:n tilaisuuksiin!

Mainokset
comment 0

CALL FOR ABSTRACTS SURUKONFERENSSI 2018

Voit esitellä kuolemaan ja suruun liittyvää tutkimustasi tai kehittämistyötäsi / projektiasi / hyviä toimintakäytänteitä Surukonferenssissa 2018 suullisena esityksenä tai posterina.

Ohjeet tiivistelmän tekoon:

Tiivistelmälomake on julkaistu oheisessa linkissä. Tiivistelmä kirjoitetaan ykkösrivivälillä ja siinä tulee olla enintään 300 sanaa. Tiivistelmästä tulee ilmetä tutkimuksen tai kehittämistyön / projektin / hyvien toimintakäytänteiden tausta, tarkoitus ja tutkimustehtävä, aineisto ja menetelmät, keskeiset tulokset sekä johtopäätökset.

Täytä tiivistelmälomake ohjeiden mukaisesti ja tallenna se esityksen nimellä (tai sen alulla). Lähetä tiivistelmä viimeistään 16.10.2017 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen surut@surut.fi

Tieto tiivistelmien hyväksymisestä lähetetään 31.10.2017 mennessä. Tiivistelmistä koottava abstraktikirja jaetaan konferenssin osallistujille.

comment 0

Katsaus tulevaan syksyyn

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran syksyyn sisältyy paljon suunnitelmia sekä tapahtumia, joiden avulla pyrimme edistämään suomalaista kuolemantutkimusta sekä tekemään sitä tunnetuksi.

Syyskuussa SKTS käynnistää tieteellisten kuukausiesitelmien sarjan Helsingissä, Tieteiden talolla. Näissä kaikille avoimissa tilaisuuksissa eri tutkijat esittelevät kuolemaan liittyvää tutkimusta tunnin pituisten esitelmien avulla.  Ensimmäisessä tilaisuudessa 18.9.2017 aiheena ovat kemialliset aseet, joista puhuu Martin Söderström (FM, Verifin). Marraskuussa TtT Mirja Sisko Anttonen Terhokodista tulee pitämään esitelmän kysymyksestä ”Onko elämässä ja kuolemassa jotain yhteistä?”

SKTS:n tämänvuotinen syysseminaari järjestetään 30.10.2017 klo 17-20 teemalla Kuolema & Musiikki. Paikkana on Tieteiden Talo, Sali 104. Seminaarissa kuullaan kolme mielenkiintoista puheenvuoroa, joissa musiikki yhdistyy suruun, kuolemaan sekä hautaustoimitukseen. Tilaisuus on maksuton sekä tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, joten laittakaa päivämäärä jo muistiin. Tarkempaa tietoa syyseminaarin ohjelmasta saatte lähipäivien aikana seuran Facebook-sivun kautta.

Oman toiminnan lisäksi SKTS on mukana järjestämässä vuoden 2018 Surukonferenssia, joka järjestetään Tampereella 19.-20.4.2018. Ensi vuoden konferenssi on järjestyksessään kymmenes, joten luvassa on tavallistakin mielenkiintoisempi tapahtuma, josta luonnollisesti tiedotamme enemmän syksyn edetessä.

Kuten huomaatte, seuralla on edessään mielenkiintoinen vuosi, josta ei tule tapahtumia puuttumaan. Suosittelenkin seuraamaan SKTS:ää Facebookissa, jotta saat ajankohtaisen tiedon tulevan syksyn tapahtumista sekä sisällöistä.

Anja Terkamo-Moisio

Puheenjohtaja

comment 0

Kirjoituskutsu: Thanatos 2/2017

(please feel free to circulate)

Thanatos (https://thanatos-journal.com/) is a peer-reviewed, multi-disciplinary and a scientific web-journal published by the Finnish Death Studies Association (https://kuolemantutkimus.com/).

This autumn issue of Thanatos has no specific theme. We welcome articles, review articles, essays and book reviews from all aspects of death studies and related disciplines with death-related topics.

The deadline for abstracts is May 31st, 2017. The information about the acceptance of the articles will come on June 16th. The deadline for finished texts is August 25th 2017.

The primary publication language in Thanatos is Finnish, but we also accept manuscripts in English and Swedish. (However, the costs of proofreading for non-native English or Swedish speakers are the responsibility of the author).

Abstracts are to be sent to Kaarina Koski, kaakos(at)utu.fi or Ilona Pajari, ilona.pajari(at)jyu.fi.

For guidelines for the authors, please consult the journal web page at https://thanatos-journal.com/in-english/ (in English), https://thanatos-journal.com/pa-svenska/ (på svenska) or https://thanatos-journal.com/kirjoittajalle/ (suomeksi).

For further information, please contact editors-in-chief Kaarina Koski, kaakos@utu.fi or Ilona Pajari, ilona.pajari@jyu.fi.

comment 0

SKTS:n vuosikokous ja uusi hallitus

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry:n vuosikokous pidettiin 4.5.2017 Helsingissä. Seuralle valittiin uusi hallitus:

Puheenjohtaja
Anja Terkamo-Moisio, TtT, Hoitotieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto (anja.terkamo-moisio(a)uef.fi)

Varapuheenjohtaja
Ilona Pajari, Dosentti, VTT, Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto. (ilona.pajari(a)jyu.fi)

Sihteeri

Elisa Morgan, TK, Uskontotiede, Helsingin yliopisto (elisa.morgan(a)helsinki.fi)

Taloudenhoitaja
Kirsi Kanerva, FT,  Kulttuurihistoria, Turun yliopisto (kirsi.kanerva[a]utu.fi)

Hallituksen jäsen
Mikko Kallionsivu, FT, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden laitos, Tampereen yliopisto. (mikko.kallionsivu (a)uta.fi)

Varajäsen

Anna Huhtala, FM, tohtoriopiskelija (huhtala.anna.r(a)student.uta.fi

Suunnittelimme tulevaa toimintaa. Thanatos-verkkolehden julkaisemisen lisäksi jatkamme kiinnostavien tilaisuuksien järjestämistä. Viimevuotisen 5-vuotisjuhlaseminaarin jatkoksi järjestämme samoihin aikoihin seminaarin tänäkin vuonna. Lisäksi pyrimme vakiinnuttamaan kuukausiluentojen perinteen monen muun tieteellisen seuran tapaan. Näistä ja muista tapahtumista tiedotamme heti kun saamme varmistettua ohjelman ja esiintyjät.

comment 0

SKTS:n vuosikokous 4.5.2017

Tervetuloa Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry:n vuosikokoukseen torstaina 4.5.2017. Kokous järjestetään Helsingissä ravintola Arthurissa (Vuorikatu 19) klo 18 alkaen.

Vuosikokouksessa käydään läpi vuoden 2016 tilinpäätös ja seuran toimintaa. Lisäksi vuosikokouksessa valitaan seuralle uusi hallitus.

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki seuran toiminnasta kiinnostuneet. Myös opiskelijat ovat erittäin tervetulleita. Aiempi kokemus seuratoiminnasta ei ole edellytys, sillä opastamme mielellämme tarvittaessa toimintaan.

Tarjoilujen sekä tilantarpeen johdosta pyydämme sitovia ilmoittautumisia viimeistään 30.4.2017: https://doodle.com/poll/38smw8ipmgwg5iiw

comment 0

Ilmoittautuminen Surukonferenssiin 2017 on avautunut

Yhdeksäs valtakunnallinen Surukonferenssi järjestetään 27.-28.4. 2017 Tampereella. Ensi vuoden konferenssin teema on ”Kohtaan surevan”.

Surukonferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus – ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille, samoin kuin surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille. Surukonferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa.

Surukonferenssiin voi ilmoittautua osoitteessa http://www.surut.fi/ilmoittautuminen.html viimeistään 14.4.2017.

Hinnat:

Ilmoittautuessasi viimeistään 5.3.2017 konferenssin hinta: 210€ /2 pvä, 130€ /1 pvä.
Tämän jälkeen ilmoittautuessa konferenssin hinta: 230€ /2 pvä, 140€ /1 pvä.

Surujärjestöjen ja Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran jäsenet, päätoimiset opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät, hinta: 115€ /2 pvä, 70€ /1 pvä.

Lisätietoa Surukonferenssista sekä ohjelmasta saa osoitteesta http://www.surut.fi/index.html