All posts filed under “Thanatos

comment 0

Call for Papers: Thanatos vol. 5 1/2016

(CfP in English below) Thanatos on Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry:n vertaisarvioitu, monialainen ja tieteellinen open access verkkolehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Kevään 2016 numero on avoin numero, johon pyydämme nyt tieteellisiä artikkelikäsikirjoituksia, katsauksia sekä tutkimusraportteja. Thanatos julkaisee myös lyhyempiä tekstejä, kuten kirja- ja elokuva-arvioita,… Read More

Arvioi tämä:

comment 0

Uusin Thanatos käsittelee itsemurhaa ilmiönä ja representaationa

Vuoden 2015 ensimmäisen Thanatos-numeron teemana on itsemurha, jota tarkastellaan neljässä tieteellisessä artikkelissa eri tieteenaloilta. Artikkeleissa käsitellään itsemurhailmiötä ja -käyttäytymistä sekä itsemurhan representaatioita ja tekoon liittyviä käsityksiä erilaisissa kulttuureissa menneisyydessä ja tänä päivänä. Teemanumerossa on myös itsemurhaa ja itsemurhantutkimusta kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta problematisoiva katsaus, kolumni itsemurhan tehneiden… Read More

Arvioi tämä:

comment 0

Thanatoksen syysnumero on julkaistu!

Surun tunteminen ja kokeminen läheisen ihmisen kuoleman jälkeen on normaalia, yksilöllistä, dynaamista sekä surevaan ihmiseen ja hänen elämäänsä kokonaisvaltaisesti sekä pysyvästi vaikuttavaa. Surevat kokevat erilaisia emotionaalisia, fyysisiä, kognitiivisia, sosiaalisia, hengellisiä ja ihmisen olemassaoloon liittyviä tuntemuksia, reaktioita ja muutoksia läheisen kuoleman jälkeen. Suruun sisältyy keskeisesti myös kuolleeseen,… Read More

Arvioi tämä:

comment 0

Monimuotoinen leskeys ja oikeus suruun

Uutta avioliittolakia koskeva kansalaisaloite on kiinnittänyt huomion samaa sukupuolta olevien pariskuntien yhteiskunnalliseen asemaan. Eräs verraten vähän huomiota saanut asia on leskeys. Elämänkumppanin menettäminen on yksilötasolla aina voimakas henkinen isku. Tämän lisäksi leskeydessä on myös yhteisöllinen ulottuvuutensa, joka voi lisätä kokemuksen ankaruutta. Aiemmin liittyi etenkin naisten… Read More

Arvioi tämä:

comment 0

CALL FOR ABSTRACTS: Thanatos vol. 3 2/2014. Teemanumero: Suru, selviytyminen ja surevien tukeminen

CALL FOR ABSTRACTS: Thanatos vol. 3 2/2014 Teemanumero: Suru, selviytyminen ja surevien tukeminen Thanatos (www.thanatos-journal.com) on Suomalaisen kuolemantutkimuksen seuran(www.kuolemantutkimus.com) vertaisarvioitu, monialainen ja tieteellinen verkkolehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehdessä käsitellään suomalaisen kuolemantutkimuksen osa-alueita seuraavien tekstien muodossa: tieteelliset artikkelit, kirja-arviot, tutkimuspaperit, konferenssiraportit ja kolumnit. Lehden… Read More

Arvioi tämä:

comment 0

Vuoden 2013 toinen Thanatos on julkaistu

Uusin Thanatos on juuri julkaistu! Vuoden 2013 toinen numero on teemanumero aiheesta Media & Death päätoimittajinaan mediatutkijat Johanna Sumiala ja Outi Hakola. Lehti on myös tällä kertaa kokonaan englanniksi. Thanatoksen ulkoasu on myös muuttunut ja lehti on nyt myös mahdollista ladata kerralla sekä edelleen yksittäisinä yksittäisinä artikkeleina. Pääset… Read More

Arvioi tämä: