All posts tagged “kuolemankulttuurit

comment 0

Uusin Thanatos käsittelee itsemurhaa ilmiönä ja representaationa

Vuoden 2015 ensimmäisen Thanatos-numeron teemana on itsemurha, jota tarkastellaan neljässä tieteellisessä artikkelissa eri tieteenaloilta. Artikkeleissa käsitellään itsemurhailmiötä ja -käyttäytymistä sekä itsemurhan representaatioita ja tekoon liittyviä käsityksiä erilaisissa kulttuureissa menneisyydessä ja tänä päivänä. Teemanumerossa on myös itsemurhaa ja itsemurhantutkimusta kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta problematisoiva katsaus, kolumni itsemurhan tehneiden… Read More

Arvioi tämä:

comment 0

Osallistu tutkimukseen: Väitöstutkimus HLBT-leskien surukokemuksista Suomessa

Tiedote Teen Turun yliopistossa väitöskirjaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemuksista koskien puolison kuolemaa ja sitä seuraavaa suruprosessia. Etsin ihmisiä, jotka ovat halukkaita osallistumaan tutkimukseeni ja kertomaan omista surukokemuksistaan kirjallisesti ja/tai haastattelutilanteessa. Kirjoitusten keruu on käynnissä 1.–30.6.2015. Haastattelut teen syksyllä 2015. Tarkemmat tiedot tutkimukseen osallistumisesta… Read More

Arvioi tämä:

comment 0

Yhteisvastuukeräyksen kohteena saattohoito

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi valtakunnallisen saattohoitohankkeen Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 kotimaiseksi erityiskohteeksi. Projektin kokonaistavoitteena on, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus saada tarvitsemaansa korkeatasoista saattohoitoa asuinpaikasta riippumatta. Hankkeen tarkoitus on lisätä tietoisuutta saattohoidosta ja nostaa kuoleman kysymykset yleiseen keskusteluun ja tietoisuuteen. Hankkeessa järjestetään erilaisia tapahtumia, katso lisätietoja hankkeesta ja tapahtumista http://www.hyvakuolema.fi/.

Arvioi tämä:

comment 0

Death, Dying and Disposal 10-konferenssi 9.-12.9.2011, Nijmegen, Alankomaat

Kuolemantutkijoiden omat konferenssit ovat kokemukseni mukaan riemukkaita. Aihepiiri on yhtä vaikea ja myös ajoittain tunteisiin käyvä kuin aina, mutta monitieteiset ja silti samaan asiaan keskittyvät tapahtumat ovat aivan erityisellä tavalla kiinnostavia ja antoisia. Ja jos joku ei vielä sitä tiennyt, kuolemantutkijat nauravat paljon. Eivät kuolemalle… Read More

Arvioi tämä:

comment 0

Tapaaminen Douglas Daviesin kanssa

Maanantaina 6.6. seura järjesti mahdollisuuden tavata professori Douglas Davies vielä ennen tämän paluuta takaisin Englantiin. Professori Davies johtaa Durhamin yliopistossa Centre for Death and Life-Studies-tutkimuslaitosta ja hän vietti Suomessa viisi viikkoa Human Mortality-hankkeen kutsumana. Davies myös keynote-luennoitsijana Kuolema ja identiteetti -seminaarissamme. Tapaamisessa olikin muutamia kiinnostuneita, jolloin… Read More

Arvioi tämä:

comment 0

Kuolemantutkimus tieteen kentässä

Kuolema on lähtökohtaisesti monitieteinen tutkimusaihe. On toki mahdollista lähteä käsittelemään kuolemaa yksinomaan historiantutkimuksen, sosiologian tai lääketieteen näkökulmasta, mutta lähes aina kunnianhimoinen tutkija törmää oman tieteenalansa rajoituksiin. Mitä kuolema merkitsee yleisemmin yhteiskunnassa? Ovatko havaitsemani ilmiöt tyypillisiä koko ihmiskunnalle vai ainoastaan alueelle, jota tutkin? Tulkitsenko alunpitäenkään asioita… Read More

Arvioi tämä: